I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy hiru-japan (zwany dalej Sklepem) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep jest prowadzony przez firmę:

EJ! s.c.
Al. Wolności 17A/35
62-800 Kalisz

NIP 618-17-97-263, REGON 250748578

mail: shop@hiru-japan.com

telefon: 604 471 400

Numer rachunku bankowego: 95 1140 2017 0000 4402 0721 8649

3. Adres do korespondencji jak wyżej.

4. Zakup w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, EJ! s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich.

12. Sklep na zakupiony towar wystawia fakturę VAT. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane firmy lub osoby.

13. Kupujący ma zawsze możliwość dokonania zwrotu produktów, ma na to 14 dni.

14. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową, możliwe jest też odebranie towaru osobiście.

15. W przypadku zwrotu bądź reklamacji Sprzedający zobligowany jest do pokrycia kosztów przesyłki.

III. Metody płatności

Sklep udostępnia swoim Klientom następujące metody płatności:

1. Przelew bankowy (przelew z konta na konto).

2. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki (za pośrednictwem Poczty Polskiej).

4. Płatność za pomocą serwisu PayPal (w tym płatność kartą kredytową).

IV. Prawo odstąpienia od umowy

Wzór formularza odstąpienia od umowy (wypełnić i odesłać ten formularz tylko jeśli chcesz odstąpić od umowy).

- Do: EJ! s.c., Al. Wolności 17A / 35, 62-860 Kalisz, Polska, shop@hiru-japan.com,
- Niniejszym informuję, że wycofuję się z umowy sprzedaży następujących towarów,
- Data zamówienia (*) / odbioru (*),
- Nazwa odbiorcy,
- Adres odbiorcy,
- Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w formie papierowej),
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Okres karencji wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (EJ! s.c., Al. Wolności 17A / 35, 62-860 Kalisz, Polska, shop@hiru-japan.com, +48 604 404 284) o wycofaniu się z tej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia (ale nie jest to obowiązkowe).

Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Dokonamy zwrotu przy użyciu tych samych środków płatniczych, jak w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym razie, nie poniosą Państwo żadnych kosztów w związku z takim zwrotem. Możemy odmówić zwrotu do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich wysłania. Towary prosimy odesłać bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Kupujący jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi, do wysokości pozwalającej przywrócić im pierwotny charakter.